SERMAYE GÜVENLIĞI

RISK YÖNETIMI

Şirketimiz, faaliyetleriyle ilgili her türlü riski sürekli olarak tanımlar, değerlendirir, izler ve kontrol eder. Bu da, şirketin finansal ihtiyaçlarını ve sermaye gereksinimini herhangi bir zamanda kolayca karşılayabilmesini sağlayan politikaların, düzenlemelerin ve prosedürlerin etkinliğini sürekli olarak değerlendirmeyi gerektirir.

AYRILMIŞ HESAP

LQDFX, müşterimizin fonlarının güvende olduğunu bilmekten gurur duymaktadır. Müşterilerimizin fonlarını şirket fonlarından tamamen ayrı tutan bir iş modeli benimsedik, yani çok düşük bir ihtimal olsa da, LQDFX tasfiye sürecine girse bile, müşterilerin fonladığı tutarlar tamamen ayrılmış olup bilanço dışında tutulmakta ve şirket alacaklılarına ödeme yapmak için kullanılmamaktadır.

AVRUPA BIRLIĞI'NIN ÜST DÜZEY BANKACILIK KURUMLARI ARACILIĞIYLA BANKACILIK IŞLEMLERI

LQDFX, ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla kurduğu ortaklıklar vasıtasıyla Barclays, HSBC ve Deutsche Bank gibi üst düzey bankalar da dahil olmak üzere dünya çapında 265'ten fazla banka ile çalışmaktadır. Fonların güvenliğinin güvence altına alınması, müşteri ve operasyonel destek dışında LQDFX için tek önemli husustur.